top of page

Ondernemingen, groepen en organisaties

Ondernemingen, groepen en organisaties zijn op zoek om zich in deze vloeibare samenleving te positioneren. Het ontwikkelen van een eigen identiteit, zowel intern als extern is een proces van zingeving. Bedrijven en groepen vinden bij ons hun partner in dit proces. 

We ontwikkelen samen een methodiek waarmee we de bronnen van de groep ontdekken en ontginnen. Dit doen we met spelvormen, een events, met kunst en kunstenaars, multimedia,...  Uit dit proces kan een ethische code ontstaan, een bedrijfsfilosofie of een beter verstaan van elkaars diversiteit. De prijs voor deze begeleiding wordt bepaald door de duur van het proces, de grootte van de groep, de voorbereiding,... 

We bieden u dan ook graag een voorstel op maat aan.  

Neem daarvoor vrijblijvend contact op. 

  • Facebook
bottom of page